جناب آقای دکتر حمیدرضا بختیاری

جناب آقای دکتر حمیدرضا  بختیاری
  • دپارتمان:
  • ساعات کار: سه شنبه از ساعت ۱۵ الی ۲۰
  • شماره نظام پزشکی: ۲۵۱۳۳
  • تلفن: 31010-2960
  • موبایل:
  • ایمیل:
دارای بورد تخصصی بیماری های کودکان
متخصص کودکان و نوزادان (رشد و تغذیه)
عضو انجمن متخصصین کودکان
تخصص ها:

جستجو پزشکان

پزشک نام: جنسیت: تخصص: دپارتمان