جناب آقای دکتر محمدرضا اللهیاری

جناب آقای دکتر محمدرضا  اللهیاری
  • دپارتمان:
  • ساعات کار: شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه صبح از ساعت ۱۰ الی۱۲
  • شماره نظام پزشکی: ۲۶۷۲۸
  • تلفن: 31010-2960
  • موبایل:
  • ایمیل:
رتبه اول بورد تخصصی
متخصص مغز و اعصاب
تخصص ها:

جستجو پزشکان

پزشک نام: جنسیت: تخصص: دپارتمان