سرکار خانم دکتر سهیلا اسدالهی

سرکار خانم دکتر سهیلا اسدالهی
  • دپارتمان:
  • ساعات کار: دوشنبه ها ازساعت ۹ الی ۱۳:۳۰
  • شماره نظام پزشکی: 89341
  • تلفن: 31010-3960
  • موبایل:
  • ایمیل:
عضو انجمن متخصصین کودکان
دارای بورد تخصصی کودکان ونوزادان ورشد وتغذیه و بیماری های پوستی کودکان
تخصص ها:

جستجو پزشکان

پزشک نام: جنسیت: تخصص: دپارتمان