جناب آقای دکتر علی‏ اصغر سودی

 جناب آقای دکتر علی‏ اصغر سودی
  • دپارتمان:
  • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه عصر از ساعت ۱۶ الی۱۷
  • شماره نظام پزشکی: ۶۷۹۲۹
  • تلفن: 31010-داخلی 3960
  • موبایل:
  • ایمیل:
دارای بورد تخصصی وعضو انجمن بیماری های عفونی ایران
تخصص ها:

جستجو پزشکان

پزشک نام: جنسیت: تخصص: دپارتمان