اطلاعات تماس مرکز جراحی محدود


 

آدرس:

آدرس: مولوی۲،فردوسی۲،ضلع جنوبی بیمارستان بین المللی میلاد،مرکز جراحی محدود میلاد


 

 

شماره تماس:                               

 

044-31010

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مشابه :


نظرات :


 نام:
 * نظر: