تخصص های موجود


مرکزجراحی محدود میلاد ارومیه به عنوان یک کلینیک خصوصی با اتکا به اصول علمی و پیشرفته پزشکی و با اجرای قوانین و مقررات وزارت متبوع ارائه دهنده بالاترین سطح خدمات ایمن درمانی، تشخیصی و توانبخشی و بهداشتی به کلیه مراجعین محترم می باشد به نحوی که این خدمات منجر به بهترین نتیجه درمانی و ارتقاء سطح سلامت جامعه و بالاترین رضایت مراجعین گردد.

بخش های بستری شامل:

بخش اورژانس، ، جراحی، داخلی،اتاق عمل جنرال، درمانگاه، ICU 

بخش های پاراکلینیک شامل:

آندوسکوپی، برونکوسکوپی ،اندوسونوگرافی،کلونوسکوپی

تخصص های موجود در کلینیک میلاد ارومیه:

1:اورولوژی       2:ارتوپدی        3:زنان ومامایی        4:جراحی عمومی     5:جراحی اعصاب       6:گوش ،حلق بینی  7:گوارش و ریه

 

 

 

 

مطالب مشابه :


نظرات :


 نام:
 * نظر: