خدمات قابل ارائه به بیماران بین الملل


 

 

 خدمات خارج از نوبت: ارائه خدمات در خارج از نوبت معمول جهت ارائه سریع تر و با کیفیت تر خدمات به


بیماران پذیرش شده از طریق دپارتمان بین الملل می باشد.


تیم مراقبین بیماران بین الملل: که مسلط به زبان خارجی می باشند.


سایت اینترنتی دپارتمان بیماران بین الملل: که حاوی اطلاعات بیمارستان و پکیج درمانی بیماران بین الملل


می باشد.       


مطالب مشابه :


نظرات :


 نام:
 * نظر: