اسامی هیئت مدیره


   

  

  • جناب آقای دکتر کامران جمشیدی مدیر عامل بیمارستان (متخصص بیهوشی)

 

  • آقای  دکتر رسول نوذر نژاد رئیس هیت مدیره (متخصص زنان و زایمان)

 

  • آقای دکتر حسن انتظامی نائب رئیس هیئت مدیره (متخصص داخلی)

 

  • آقایان دکتر مهدی کاکا ی افشار (متخصص بیهوشی) و دکتر ناصر بصیر نیا (متخصص جراحی عمومی ) اعضاء اصلی هیئت مدیره

 

  • آقایان دکتر فرخ قوام (متخصص آزمایشگاه-آسیب شناسی) و دکتر علی آقایار ماکویی ( فوق تخصص نوزادان) اعضاء علی البدل هیئت مدیره

 

  • آقایان دکتر قاسم رضایی (دندانپزشک)به عنوان بازرس ودکتر جواد افتخاری (متخصص بیهوشی) به عنوان بازرس علی البدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظرات :


 نام:
 * نظر: