اسامی هیئت مدیره


  

 

اسامی هیئت مدیره بیمارستان بین المللی میلاد ارومیه
 

 

 

·  1:جناب آقای دکتر کامران جمشیدی مدیر عامل بیمارستان(متخصص بیهوشی)

 

 

·  2:آقای دکتر رسول نوذر نژاد رئیس هیت مدیره(متخصص زنان و زایمان)

 

 

·  3:آقای دکتر حسن انتظام نائب رئیس هیئت مدیره(متخصص داخلی)

 

·  4:آقایان دکتر مهدی کاکا افشار(متخصص بیهوشی) و دکتر ناصر بصیر نیا (متخصص جراحی -عمومی )اعضاء اصلی هیئت مدیره

 

 

·  5:آقایان دکتر فرخ قوام(استاد پاتولوژی ،آزمایشگاه-آسیب شناسی) و دکتر علی آقایار ماکویی( فوق تخصص نوزادان) اعضاء علی والبدل

 

هیئت مدیره

 

 

· 6:آقایان دکتر قاسم رضایی (دندانپزشک)به عنوان بازرس ودکتر جواد افتخاری(متخصص بیهوشی) به عنوان بازرس علی و

 

البدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظرات :


 نام:
 * نظر: