منشور حقوقی بیمارن                                                                                                                                         

 

 

منشور حقوق بیماران 

 
1- دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.


2- اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.


3- حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

 
4- ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.


5- دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظرات :


 نام:
 * نظر: