گردشگری سلامت


 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

هزینه بالای مراقبت و درمان و عدم دسترسی لازم به مراقبتهای تخصصی، باعث تقویت و رشد سریع گردشگری سلامت یا جهانگردی پزشکی درمانی میشود.

در کشورهای توسعهیافته، اشخاصی که حتی احتمالی از مریضی برای آنها وجود دارد، اغلب هزاران مایل به کشورهایی مانند هندوستان و تایلند برای دریافت مراقبتهایی با کیفیت بالا و هزینههایی بسیار کمتر مسافرت میکنند.

امروزه صنعت جهانگردی پزشکی، یک صنعت چند میلیارد دلاری محسوب میشود. در سالیان گذشته جهانگرد پزشکی به کسی اتلاق میشد که در جستجوی خدماتی بود که تحت پوشش طرحهای بیمه قرار نمیگرفت، از قبیل جراحیهای زیبایی؛ امروزه جهانگرد پزشکی به کسی اطلاق میشود که میتواند تقاضای تعویض کلی یا بخشی از یک عضو، جراحی قلب و یا حتی سلول درمانی را داشته باشد.

به جای ماهها و سالها صبرکردن برای یک جراحی مشخص، در بعضی از کشورهای اروپایی بیماران بیدرنگ برای درمان سریع، از مرزها عبور میکنند. در نتیجه بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا همانند انگلستان در حال جبران یا پرداخت نرخ بازپرداخت هزینهها برای بیمارانی هستند که خارج از کشور خودشان از درمانها و مراقبتهای ویژهای بر اساس مورد به مورد برخوردار شدهاند .

کم شدن تعداد افراد در لیست انتظار برای بعضی از کشورهای اروپایی ممکن است به معنای صدور بیماران یا به معنای وارد کردن خدمات بهداشتی و درمانی به منظور تقویت خدمات ارائه شده و سرعت بخشیدن به زمان لازم برای موفقیت به دیگر کشورهای اتحادیه اروپایی باشد.

پدیدهی گردشگری سلامت که در جستجوی مراقبتهای هر چه کاملتر و پیچیدهتر برای سلامتی در خارج از حوزۀ پزشکی یک فرد میباشد، باعث طرح نگرانی یا مسائلی بسیار مهم برای بیمارستانهای نسل آینده میشود. از یک سو، این نوع جهانگردی ممکن است بیانگر حق یک فرد در انتخاب خویش و همچنین ممکن است مثالی از شکست یک جامعه برای به انجام رساندن قراردادهای خودش با شهروندان همان جامعه محسوب شود.

آنچه در این بین قابل توجه است، آنست که پیشرفت علم پزشکی در ایران و مهارت پزشکان ایرانی مورد تایید جهانیان است. علاوه بر آن ارزانی خدمات پزشکی در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی، و همچنین یک سر و گردن بالاتر بودن مهارت پزشکان ایرانی نسبت به پزشکان کشورهای همسایه، از دلایل مهم و محکم موفقیت اهداف بیمارستان بینالمللی میلاد ارومیه در آینده میباشد.

پارامتر دیگر بازار، عرضه است که درحال حاضر کلاً 26 مرکز در سطح استان که هر کدام با توجه به امکانات موجود خود اقدام به عرضه خدمات درمانی مینمایند که فقط سه واحد از آنها متعلق به بخشخصوصی میباشد.

 مابقی وابسته به دولت و دانشگاه علوم پزشکی هستند که این موضوع باعث گردیده خدمات عمومی پزشکی در استان آذربایجانغربی قابل قبول و متناسب با شاخصهای درمانی کشور باشد.

ولی در خصوص خدمات فوقتخصصی در سطح قابل قبول نباشد. بمنظور ارتقا و توسعه این بخش از خدمات در سطح استان و همسانسازی آذربایجانغربی با سایر استانهای کشور نیاز به ایجاد واحدهای فوقتخصصی در استان میباشد.

کمبود تخت بیمارستانی در بخش فوقتخصصی برای همه، بخصوص برای بیماران کاملاً محسوس میباشد؛ بعنوان مثال تنها بیمارستان ارائهکننده خدمات قلب و عروق در استان، بیمارستان سیدالشهداء میباشد که در حال حاضر بعلت اشباع ظرفیت پذیرش، لیستهای انتظار چندین ماهه برای بیماران تشکیل شده که این خود سبب خروج بیماران از استان برای معالجه سریع و به موقع خودشان گردیده است.

از طرفی، بدلیل فقدان مراکز درمانی با تجهیزات پزشکی پیشرفته و بهروز، سرویسهایی از قبیل PETSCAN ، MRI و CTSCAN با دقت بالا، بخشهای آنژیوگرافی، اقدامات تهاجمی قلب، جراحی قلب و دستگاه شتابدهنده خطی (دستگاهی که با روش مکمل و بدون درد مختص بیماران سرطانی میباشد) ارائه نمیگردد و بیماران برای استفاده از این خدمات پزشکی عمدتاً به تهران و بعضاً به کشورهای خارجی مسافرت میکنند.

بنابراین نه تنها عرضه خدمات پزشکی موجود در سطح استان از کفایت کافی برخوردار نمیباشد، بلکه خدمات پیشرفته فوقالذکر ذاتاً عرضه نمیشود و بیمارستان بینالمللی میلاد ارومیه بعنوان اولین عرضهکننده این خدمات در شمالغرب کشور خواهد بود و ارائه این خدمات، بیمارستان بینالمللی ارومیه را متمایز از سایر بیمارستانهای موجود خواهد نمود.


 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظرات :


 نام:
 * نظر: