بیمارستان میلاد
بیمارستان میلاد
بیمارستان میلاد
بیمارستان میلاد
بیمارستان میلاد
بیمارستان میلاد
بیمارستان میلاد
بخش های بیمارستان در فازاول

بخش های بیمارستان در فازاول

بیشتر بدانید
پزشکان مرکز جراحی محدود میلاد

پزشکان مرکز جراحی محدود میلاد

بیشتر بدانید

فاز اول اولین بیمارستان هوشمند ایران آماده افتتاح

آدرس:ارومیه.بلوارمولوی،بیمارستان بین المللی میلاد

شروع کنید

گزیده خبر ها

بازدید ریاست و اعضای محترم شورای شهر ارومیه
از بیمارستان بین المللی میلاد ارومیه
جدول درمانگاه های پزشکان
میلاد ارومیه
نوبت دهی آنلاین
بیمارستان میلاد ارومیه

مرکز جراحی محدود بیمارستان میلاد افتتاح شد

آدرس:ارومیه - خیابان مولوی2 - خیابان رخشاء ،ضلع جنوبی بیمارستان بین المللی میلاد

مشاهده کنید
بیمارستان بین المللی ارومیه

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید

تلفن ما: ٣١٠١٠