درباره ما نظر بدید

 

نرم افزار اندروید بیمارستان فردا
بیمارستان میلاد
بیمارستان میلاد
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان

فاز اول بیمارستان بین المللی میلاد ارومیه در آستانه افتتاح.....

آدرس:ارومیه.بلوارمولوی،بیمارستان 300 تختخوابی میلاد

شروع کنید

بیمارستان بین المللی میلاد ارومیه اولین بیمارستان هوشمند ایران

آدرس:ارومیه.بلوارمولوی،بیمارستان 300 تختخوابی میلاد

مشاهده کنید
بیمارستان بین المللی ارومیه

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید

تلفن ما: