بیمارستان میلاد
بیمارستان میلاد
بیمارستان میلاد
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بخش های بیمارستان در فاز1

بخش های بیمارستان در فاز1

بیشتر بدانید
پزشکان مرکز جراحی محدود میلاد

پزشکان مرکز جراحی محدود میلاد

بیشتر بدانید

فاز اول بیمارستان بین المللی میلاد ارومیه آماده افتتاح

آدرس:ارومیه.بلوارمولوی،بیمارستان 300 تختخوابی میلاد

شروع کنید

مرکز جراحی محدود بیمارستان میلاد افتتاح شد

آدرس:ارومیه -خیابان مولوی2 -خیابان رخشاء

مشاهده کنید
بیمارستان بین المللی ارومیه

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید

تلفن ما: